Chương trình Tour

Trà Đình Vũ Di hân hạnh giới thiệu chương trình Tour trải nghiệm làm trà:

1. Tiếp đón

2. Giới thiệu về Trà Đình Vũ Di

3. Văn hoá uống trà

4. Trải nghiệm làm trà cung đình

5. Thưởng trà

Thời gian trải nghiệm: 1h

Chi phí trải nghiệm: chỉ từ 120.000đ/người