Sỉ lẻ trà cung đình Huế

Posted by

🍵 Trà Cung Đình Vũ Di Huế, chuyên:
🍵 Sản xuất Trà Cung Đình Huế thượng hạng
🍵 Sỉ và lẻ Trà Cung Đình Huế toàn quốc.
🍵 Phục vụ Trà Cung Đình
🍵 Trà cụ (dụng cụ pha chế trà)


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trà Đình Vũ Di – Trà Cung Đình Huế trong suốt thời gian qua

🍵 Trà Cung Đình Vũ Di Huế, chuyên:
🍵 Sản xuất Trà Cung Đình Huế thượng hạng
🍵 Sỉ và lẻ Trà Cung Đình Huế toàn quốc.
🍵 Phục vụ Trà Cung Đình
🍵 Trà cụ (dụng cụ pha chế trà)


TRÀ ĐÌNH VŨ DI HUẾ
Thôn Cư Chánh, Thủy Bằng, Hương Thủy, TT.Huế
0948.489.902 (Nghệ nhân trà Nguyễn Thị Thu Hà) – 02343.865.703
http://tradinhvudi.com.vn/
nguyenhatradinh@gmail.com
#tradinhvudihue #tradinhvudi #uongtrahue #traduongsinhcungdinhhue
#tracungdinhvudihue #uongtracungdinh #traquyphi #tramyphu #hongtra #sontra #caukitu #longnhan #hoacuctrang

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *